ABB Grupp andis tellijale üle elektriühenduse LitPol

2016-02-03 - Juhtiv energeetika- ja automaatikatehnoloogiakontsern ABB Grupp andis Leedu ülekandevõrguoperaatorile Litgrid üle elektriühenduse LitPol. Klassikaline kõrgepinge-alalisvooluliin (HVDC) hakkab ühendama Leedu ja Poola elektrivõrke.

Uus ühendus võimaldab elektrienergia vahetamise kahe riigi vahel ning suurendab energiaturvalisust kogu regioonis, ühendades uusi piiriüleseid energiaallikaid.

Elektriühendus LitPol on osa Euroopa Liidu energiaalasest algatusest Baltic Ring, mille eesmärk on ühendada omavahelisse võrgustikku üheksa Läänemere-äärset riiki: Leedu, Poola, Saksamaa, Taani, Norra, Rootsi, Soome, Eesti ja Läti. LitPol sisuliselt sulgeb nimetatud ringi.

Võrgustikku kuulumine annab sinna ühendatud riikidele mitmeid energia-alaseid eeliseid. Näiteks ajal, mil mingeid ressursse napib või on need kallid, on võimalik kasutada teisi, rohkem saadavalolevaid ja odavamaid võimalusi. Samuti on võimalik hajutada ressursside kasutamiskoormust tipptundidel. Seni oli Leedu energiasüsteem ühendatud Läti, Eesti ja Venemaa elektrivõrkudega.

500-megavatises (MW) ühenduses kasutatakse ABB HVDC tehnoloogia ”back-to-back”-lahendust, mis võimaldab elektrit edastada kahe võrgu vahel. Tavaline vahelduvvooluühendus (AC) ühendus ei oleks siinkohal olnud otstarbekas lahendus, kuna Leedu ja Poola elektrivõrgud ei ole omavahel tehnoloogiliselt sünkroonis. HVDC tehnoloogia võimaldab selle piirangu ületada ja lisab ka täiendavaid, eelkõige võrku stabiliseerivaid võimalusi. Laiem juht- ja kaitsefunktsioonide valik suurendab aga võrgu töökindlust ja tõhusust, tuues kasu nii omanikule, ettevõtjatele kui tarbijatele.

”Elektriühendus LitPol Link aitab siduda Balti regiooni elektirvõrgud ning sillutab teed tihedamale koostööle,” märkis ABB Grupi võrgusüseemide üksuse tegevdirektor Patrick Fragman. ”Ühenduses kasutatud ABB juhtivad tehnoloogiad võimaldavad pakkuda kliendile suuremat lisaväärtust, mis on kooskõlas meie Next Level strateegiaga.”

Elektriühenduse LitPol rajamisel oli ABB ülesanne projekteerimine, seadmete tarnimine, paigaldamine ning alajaama, sealhulgas kõrgepingeseadmete, jõutrafode ja türistoride kasutusevõtt. Lahendus sisaldab ka tipptasemel MACH (Modular Advanced Control for HVDC) juhtsüsteemi.

ABB töötas HVDC tehnoloogia välja rohkem kui 60 aastat tagasi ning on nüüdseks rajanud üle maailma enam kui 100 kõrgepinge-alalisvoolu paigaldist, mille ülekande koguvõimsus on üle 120 000 MW.

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on tööstus-, infrastruktuuri- ja transpordiettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 135 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kahte valdkonda: tootmine (generaatorid, ajamid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad) ning müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingeseadmed, automaatikaprojektid, robotid, korrashoiuteenused). ABB on pälvinud viis korda (2007, 2008, 2009, 2011, 2014) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.

   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Prindi
   • Saada
  seitp202 d01dfd0cafcaf4bdc1257f4e004c7a53